Újlakás Áfa  Jogerősen döntött a Bíróság 5 százalékos lakás áfa ügyben: a vevőket illeti az áfa csökkentés.

Folyamatosan történnek a 2015-ben megkötött szerződések alapján, de 2016-2017-es  lakásátadások, amelyeknél már az 5%-os áfát kell alkalmazni. A beruházók, kivitelezők megpróbálják lenyelni az áfa csökkentést a NAV útmutatása alapján. Most jogerősen döntött a bíróság, fordulhat a kocka.

Már bíróság előtt az 5 százalékos lakás áfa ügy. A végszámlánál kiderül az igazság.

Újabb fejlemények az új lakás 5% áfájával kapcsolatban: az egyetlen megoldás a szerződés egyoldalú módosítása!

Új lakás 5% áfája: Ne kérjük, követeljük a folyamatban lévő lakásépítéseknél a szerződés módosítását!


 Üzletszerű ingó Nyerésre állnak a "kisvaterások" az Európai Unió Bírósága előtt. Véget érhet a NAV ámokfutása!

A Bizottsági állásfoglalás alapján ellentétes az Áfa irányelvvel, ha a NAV az alanyi adómentes határon belül bejelentés nélkül értékesítő "kisvaterások" esetén Áfa fizetési kötelezettséget ír elő!

Újra az Európai Unió Bírósága előtt a "kisvaterások" ügye.

Döntött az Alkotmánybíróság: nem üzletszerű az ingó értékesítés szabályszerű bejelentkezés hiányában! Tévedett a Kúria a jogegységi döntésében.


 Bíróság  A csupán adószakértő igazolvánnyal rendelkezőket haladék-talanul törölni kellene az igazságügyi adó- és járulékszakértők közül!

Az igazságügyi szakértők valamilyen speciális szakértelemmel rendelkeznek. A megjelölt szakterület utal arra, hogy milyen speciális szakértelemmel. Ez viszont nem dönthető el az adó- és járulék szakterületnél, mert a csupán adószakértő igazolvánnyal rendelkezők végzettségéről semmilyen információ nincs, így egy perben a bíró sem tudja eldönteni, hogy ő rendelkezik-e azzal a speciális szakértelemmel, amivel az igazságügyi adó- és járulékszakértő névjegyzékben szereplő. 


 Áfa  Ismét elgurult a NAV gyógyszere. Áfát fizettetne a fémhulladék leadókkal.

A jogalkotó 2012-től speciális szabályt alkotott a fémhulladék leadás adózására. A fémhulladék kereskedő 16 százalék személyi jövedelemadót von le. Más adófizetési kötelezettség a leadót nem terheli. A NAV azonban úgy döntött, hogy a fémhulladék leadónak áfát kell fizetnie.


 Áfa  Áfa ellenőrzésekben a NAV a "horváthandrási" úton halad.

Az Európai Unió Bírósága alaposan a NAV és a velük „édes-kettesben összeboruló” magyar bíróságok orrára koppintott, amikor a magyar áfa-levonás korlátozási gyakorlatot „téves nemzeti gyakorlatnak minősítette”. Mára már lepergett a figyelmezetés a NAV-ról és a magyar bíróságokról és folytatják korábbi jogsértő gyakorlatukat. Sokat segítettek nekik Horváth András volt revizor szakmailag értékelhetetlen nyilatkozatai. Valójában Horváth András a NAV malmára hajtotta a vizet. A látszólagos ellentét a NAV és Horváth András között csak Horváth András szakmai felkészületlenségéből, izgágaságából adódott.

Lássunk tisztán ezermilliárdos áfa csalás ügyben! 


 Végrehajtás  Fizetési könnyítés NAV módra!

Gyakran a végrehajtás alá vont adózók végső menedéke a fizetési könnyítés. A NAV először teljes vagyonnyilatkozatot kér, majd azzal utasítja el a kérelmet, hogy az adózó jövedelme egyszerre túl kevés, túl sok, pont elég ... 


 Adóellenőrzés  Végtelenül pofátlan a NAV. Ez vár a tisztességes adózókra. Nagy veszélyben az airbnb-s szálláshely szolgáltatók.

A média szinte naponta ad hírt arról, hogy a szálláshely szolgáltatóknak adószámot kell kérni, mert ez a tevékenység üzletszerű gazdasági tevékenység. Ugyanezt hallottuk korábban az internetes ingó értékesítésről is. Nagy bajba kerülhet viszont, aki hallgat a NAV-ra és jogkövető módon bevallja az eddig tevékenységét és a jövőre nézve adószámos magánszemélyként vagy egyéni vállalkozóként folytatja tevékenységét.


 Adóellenőrzés  Miről ismerhető fel a NAV-barát adózási képviselet?

Gyakran nem ismerik fel az adózók, hogy az általuk választott képviselő valójában a NAV érdekeit képviseli és nem az adózóét. Adok egy ökölszabályt, ami alapján nagy valószínűséggel felismerhető a NAV-barát képviselő.


 Adóellenőrzés  Már azért is az adózót büntetik, ha a NAV követ el jogsértést.

Napirenden van a téma: időkorlátok közé szorítani a NAV-ot. Varga Mihály azt nyilatkozta, hogy "a NAV valamilyen formában tartozzon felelősséggel az ügyek elhúzódásáért és az esetleges súlyos hibákért". Vajon túllépünk-e a szavakon, lesz e konkrét törvénymódosítás is e téren...


 Adó 2014  Sokba kerülhet az ingatlan bérbeadóknak a NAV szakmai tévedése!

Egy felesleges és megtévesztő törvénymódosításra szeretném felhívni a figyelmet. A 2014-től érvényes adótörvényekbe belekerült, hogy a magánszemély által fizetendő 14% eho 2014-től nem számolható el költségként. Sohasem volt elszámolható. A jogalkotó valójában a NAV egy téves jogértelmezésére kívánja felhívni a figyelmet, elsősorban az ingatlan bérbeadás témakörében.


 

 

 

 Adóellenőrzés  Céges bankszámláról felvett pénzeket ellenőriz a NAV újabb kreatív adóbeszedési technikájával!

Fárasztó adóellenőrzések helyett a NAV újabb és újabb hajmeresztő módszereket talál ki. Azoknál a vállalkozásoknál folytat le ellenőrzést, amelyeknél nem lelhetők fel cégiratok. A korábbi években a bankszámláról készpénzfelvevőket súlyos adóhiány és bírság várja, mert iratok hiányában nem tudják bizonyítani, hogy a felvett pénz a házipénztárban landolt.


 Szja bevallás  A NAV ellenőrzés helyett védelmi pénzt szed a többgyerekes családoktól.

Sokat hozott a "segítő ellenőrzés" büszkélkedett Tállai András. A családi kedvezménynél szerinte hibázó magánszemélyeket adóbírsággal fenyegetéssel rábírták, hogy önként ismerjék el, nem is három gyerekesek, hanem csak kettő vagy egy gyerekesek. 

16Szja kitöltési útmutató: A NAV-nál munkaköri kötelesség hülyének lenni?


 Áfa  Hibás a NAV Áfa-csalási modellje. A bíróságok többségében bambán követik. A Kúria még ellenáll egy kicsit a NAV-nak.

Az adólevonási jog csak akkor korlátozható, ha a NAV bizonyítja, hogy áfa csalás történt. Ehhez a NAV egy teljes mértékben szakszerűtlen áfa csalási modellt állított fel.


 Áfa  A NAV ködösítése után lássunk tisztán éttermi áfa ügyben.

A NAV az áfa törvénybe ütköző tájékoztatást tett közzé az étkezési szolgáltatások 18% áfájával kapcsolatosan. Ráadásul ez a tájékoztatása az Alaptörvénybe is ütközik.

A NAV szerint csak az ügyfél írásbeli nyilatkozata esetén lenne alkalmazható a 18% étkezőhelyi áfa.


 Jogértelmezés  A tagi hitel elengedése nem illetékköteles. Téves a NAV és a Kúria gyakorlata.

Az adóhatóság gyakran könnyedén átlép a jogszabály szövegén és az általa kreált köznapi fogalmakra építi határozatait. Sajnos a bíróságok jogértelmező munkája gyakran abban merül ki, hogy kritika és gondolkodás nélkül átveszik a NAV téves jogértelmezéseit. Ez történt a tagi hitel elengedése kérdésében is. Tíz könyvelőből is tíz azt mondja, hogy a tagi hitel elengedése illetékköteles. Pedig ez csak egy NAV-os megállapításból ered: „a rendkívüli bevétellel növekedett a társaság vagyona”. Átgondolta ezt már valaki?


 Áfa  NAV Áfa ellenőrzései: már az NGM is kiakadt a NAV túlkapásain.

A NAV az elmúlt években mindent elkövetett, hogy „láthatatlanná tegye” az Európai Unió Bírósága 2012-es ítéleteit. Elérte, hogy visszakerüljön az Adózás rendjéről szóló törvény alapelvi rendelkezései közé a 2013-tól hatályon kívül helyezett 130.§.  Elérte, hogy a Kúria kimondja: nem kell vizsgálni a számlabefogadó tudattartalmát, ha nem valósult meg a gazdasági esemény. A NAV a tényleges áfa-csaló helyett a vétlen számlabefogadónál korlátozta az áfa levonási jogot. Ebbe a gyakorlatba „rondított bele” a NAV honlapján közzétett 3010/2015. NAV-NGM útmutató.


 Adóellenőrzés  A NAV sportot űz a törvénytelen adószám fel-függesztésekből.

Gyakran tart székhelyellenőrzéseket a NAV. Ám ezek rendre törvénytelen módon zajlanak: a revizor előzetes értesítés nélkül egyszer csenget, esetleg megkérdi a szomszédot és máris felfüggeszti az adószámot. Mivel ehhez számos negatív jogkövetkezmény is társulhat, nem árt résen lennünk. ...


 KATA  Hogyan lehet nagyot bukni a Katás adózással?

Rossz könyvelői tanáccsal több százezer forintot is bukhatnak azok a Katások, akik  meggondolatlanul lépnek ki a Katából vagy  mennek táppénzre...


  Áfa levonás  A számla költségtartalmának elszámolása érinti-e az áfa-tartalmának levonhatóságát?

Az adóhatósági ellenőrzések során gyakran felmerül, hogy vissza lehet-e igényelni a nem a vállalkozás érdekében felmerült költség áfáját? Például tehergépjármű üzemanyag elszámolásában a túlfogyasztásra jutó áfát.


 Vagyonosodás  Drasztikusan szigorodni fognak 2016-tól a vagyonosodási vizsgálatok szabályai. Álhír terjed a médiában!

A Népszabadság egy szakmailag kontrollálatlan és valótlan tartalmú hírt tett közzé 2015. december 1-i számában „Fellélegezhetnek az adócsalók címmel”. A valóság ezzel szemben dermesztő. Az adóhatóság sohasem vetődik árnyékra. Már az ellenőrzésre kiválasztáskor meg van az alapos gyanú. Vagyonosodási vizsgálatoknál ilyen a tagi hitelnyújtás, a gépkocsi vásárlás, ingatlan vásárlás.

Amit a vagyonosodási vizsgálatokról tudni kell!


 Végrehajtás  Mikor kezdhet végrehajtást a NAV?

Számtalan kifogás érkezik a NAV végrehajtási tevékenységével kapcsolatosan. Legutóbb az ombudsman kifogásolta Alkotmánybírósági beadványában, hogy a bankokhoz benyújtott inkasszók mellé nem csatolja a NAV a végrehajtható okiratot. Nem véletlenül nem csatol semmit a NAV, ugyanis gyakran nincs is ilyen végrehajtható okirat. A folyószámlán jogsértő módon előírt vagy törölni elfelejtett követelést próbál behajtani a NAV.